Gekaderd : Waar naartoe met de dollar?

De recente versterking van de euro (EUR) ten opzichte van de US-dollar (USD) roept de vraag op of dat een tijdelijke dan wel een permanente beweging is. 16-08-2017

De visie van de economisten en de beleggingsstrategisten van KBC is dat een aantal fundamentele factoren een verdere appreciatie van de EUR op langere termijn ondersteunt. Niettemin lijkt de recente wisselkoersbeweging een overreactie waardoor we op kortere termijn een terugval in de EUR, en dus een sterkere USD verwachten.

Lees meer >

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Intesa Sanpaolo Spa van kopen naar houden

Koersdoel bijna bereikt 02-08-2017

Intesa Sanpaolo rapporteerde resultaten over het tweede kwartaal. De cijfers klopten de verwachtingen. Tradingwinsten waren echter de oorzaak. De netto-interestinkomstem lagen eerder in lijn. Het aandeel heeft een forse opwaartse rit gehad. Daardoor is de waardering terug gestegen ten opzichte van de rest van de Italiaanse banken.

Intesa is evenwel een goed gekapitaliseerde bank met gediversifieerde inkomsten en een kwaliteitsvolle balans.

We verlagen onze aanbeveling van kopen naar houden en passen ons koersdoel aan naar 2,95 euro.

Dirk Sebrechts, financieel analist, KBC Asset Management

Share

Je maandelijkse afspraak met de KBC-strategisten - Update augustus.

Bekijk het filmpje met de strategietoelichting 26-07-2017

Het economische plaatje in de VS blijft er goed uit zien.  Ook in de eurozone tonen de indicatoren een optimistisch beeld.  Naast Duitsland, doen ook de andere belangrijke eurolanden het beter. Het VK verkeert niet in een recessie, maar de economische cijfers wijzen wel op een vertraging.  Ook de opkomende markten sluiten aan bij het globaal herstel.

Met uitzondering van het VK, lijkt de algemene inflatie overal over zijn hoogtepunt heen.

Na de Amerikaanse Centrale Bank, wijzen nu ook andere centrale bankiers op het eindige karakter van hun soepele monetaire beleid. Concrete maatregelen kondigde de ECB echter nog niet aan.

Wil je meer weten over hoe wij de wereld zien? Bekijk dan zeker ons webfilmpje.

Share

Je maandelijkse afspraak met de KBC-strategisten - update juli

Bekijk het filmpje met de strategietoelichting 12-07-2017
  • Wereldwijd herstel zet zich voort.
  • Amerikaanse arbeidsmarkt wordt krapper; groei versnelt in gehele eurozone.
  • Japan trekt aan van op lage niveaus; VK hapert; opkomende markten sluiten aan bij globaal herstel.
  Wil je meer weten over hoe wij de wereld zien ? Bekijk dan zeker ons webfilmpje. Share

KBC analistenteam thuis in financiële én duurzaamheidsanalyse

Wist u dat in 2012 KBC Asset Management haar duurzaamheidsanalyse integreerde in de financiële analyse ? 30-06-2017

Almaar meer kreeg het concept duurzaamheid een bredere invulling en won het aan maatschappelijk belang. Hoog tijd dus om duurzaamheidsanalyse een prominentere plaats te geven en te integreren in de financiële analyse. De basis van de huidige screeningsmethodologie en beleidslijnen vonden destijds hun oorsprong bij een apart team van vier duurzaamheidsanalisten.

 

Dankzij deze integratie staat vandaag een team van maar liefst 14 financiële analisten voor u klaar.  Elke analist kan zich focussen op één sector en is daardoor dé expert in zijn domein. Bij elke screening analyseren zij zowel het financiële luik als het duurzaamheidsluik van de ondernemingen binnen hun sector.

Daarvoor kunnen zij bij hun onderzoek rekenen op input van verschillende partijen.

Zo staan de analisten dagelijks in contact met een zestigtal brokers die hen studies en analyses van verschillende bedrijven binnen de sector bezorgen. Daarnaast ontmoeten zij regelmatig het management van de bedrijven. Tijdens deze ontmoetingen stellen onze analisten gerichte vragen over zowel het financiële als het duurzame beleid van het bedrijf.

Tenslotte maken de analisten ook gebruik van gespecialiseerde dataleveranciers bij hun duurzaamheidsonderzoek

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Hewlett Packard van houden naar kopen

Voorbije kwartaalresultaten vertonen beterschap 28-06-2017

Hewlett Packard (HP) leed de voorgaande jaren sterk onder de dalende pc- en printerverkopen. De globale pc-markt daalt sinds 2011 onafgebroken. Ook de printermarkt is de laatste jaren achteruit gegaan. Daarenboven heeft HP ook marktaandeel verloren tegenover zijn belangrijkste concurrent Lenovo. Maar de voorbije kwartaalresultaten doen vermoeden dat de ommekeer stilaan in zicht is. We verwachten opnieuw lichte groei in zowel de pc- als de printermarkt. Daarnaast verwachten we ook dat HP stilaan marktaandeel zal terugwinnen van Lenovo. We verhogen onze aanbeveling van ‘houden’ naar ‘kopen’ en ons koersdoel van 18 USD naar 20 USD.

Yves Dalemans, financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Petrobras van verkopen naar kopen

De Braziliaanse overheid geeft Petrobras meer bewegingsvrijheid 22-06-2017

Petrobras boekte het laatste jaar een mooie vooruitgang in het afbouwen van de enorme schuldenberg. Er is een geloofwaardig desinvesteringsplan en de uitvoering daarvan verloopt tot nu toe volgens schema. De Braziliaanse overheid geeft Petrobras meer bewegingsvrijheid waardoor het staatsoliebedrijf beter in staat moet zijn om zijn enorm potentieel te benutten. Zelfs zonder al te optimistische hypotheses over de olieprijs en de Braziliaanse wisselkoers zien we genoeg opwaarts potentieel.

We verhogen onze aanbeveling van verkopen naar kopen en ons koersdoel van 8 USD naar 11 USD.

David Duchi, Financieel analist, KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Alstom van kopen naar houden

Faire waardering 22-06-2017

Het aandeel van Alstom heeft een heel sterke prestatie neergezet. De recente financiële resultaten geven vertrouwen dat Alstom op het goede spoor is om zijn financiële doelstellingen te halen. De analistenverwachtingen liggen nu in lijn met de doelstellingen van het management.

Het wordt vanaf nu moeilijker om nog positief te verrassen. De cashflowgeneratie blijft nog altijd achter t.o.v. de sector en ook de marges liggen lager, waardoor Alstom volgens ons met een korting zal blijven noteren op de sector. We zien het aandeel op dit moment eerder als fair gewaardeerd en zien geen katalysator voor een verdere herwaardering. We verlagen onze aanbeveling van kopen naar houden.

Verdere waarde creatie zal vooral moeten komen van de verkoop van het belang in de twee joint ventures met General Electric om overnames te verrichten of om eigen aandelen in te kopen. Maar dit is iets voor 2018 of 2019.

 

Alex Martens

financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Credit Suisse: van houden naar kopen

Credit Suisse zet in op Azië en internationaal vermogensbeheer 21-06-2017
  • Enkele weken geleden maakte Crédit Suisse bekend dat de groep nogmaals een kapitaalronde zou houden. Die kapitaalronde is nu achter de rug. Credit Suisse bevindt zich hierdoor in een comfortabele situatie. We denken we dat het aandeel rijp is voor een inhaalbeweging ten opzichte van de sector.
  • Crédit Suisse blijft nog altijd een herstructureringsverhaal. De groep legt alsmaar meer de nadruk op de Aziatische landen en internationaal vermogensbeheer. Op termijn zou zo’n 60% van de winst afkomstig moeten zijn van vooral het private bankieren in de Aziatische landen.
  • We verhogen onze aanbeveling van ‘Houden’ naar ‘Kopen’. Ons koersdoel is 15 CHF.

Dirk Sebrechts, financieel analist, KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Medtronic van kopen naar houden

Opwaarts potentieel te beperkt 21-06-2017

Medtronic heeft er al een flinke rit op zitten en nadert ons koersdoel van 90 USD. Het negatieve sentiment op de farmaceutische sector, gestuwd door mogelijke hervormingen in de Verenigde Staten, heeft de sector van de medische technologie stevig hoger geduwd.

De koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden van Medtronic schommelt rond 18,2, wat significant hoger is dan het gemiddelde van 14 over de voorbije 10 jaar en dicht tegen haar hoogste waardering van 19.

Hoewel we het aandeel nog beperkt hoger zien gaan – we verhogen ons koersdoel naar 92 USD - is het opwaarts potentieel te beperkt om nog langer een ‘kopen’-aanbeveling aan te houden. We verlagen onze aanbeveling naar houden.

 

Pieter Mahieu

financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor INTESA SANPAOLO SPA: van verkopen naar kopen

Intesa Sanpaolo lost problemen voorlopig op 14-06-2017

Intesa Sanpaolo moest tezamen met de rest van de Italiaanse banken wat terrein prijs geven. De belangrijkste redenen daarvoor waren de hooggespannen renteverwachtingen die wat teleurstelden, de aanslepende problematiek van de niet-presterende leningen op de Italiaanse bankbalansen en de politieke instabiliteit in Italië.

Intesa is evenwel een goed gekapitaliseerde bank met gediversifieerde inkomsten. Bovendien lijken enkele problemen (voorlopig) opgelost.

We verhogen onze aanbeveling van verkopen naar kopen, en passen ons koersdoel aan naar  2,85 euro.

Dirk Sebrechts, financieel analist, KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Groupe Eurotunnel: van opbouwen naar houden

Aandeel Eurotunnel zet mooie prestatie neer 12-06-2017
  • De beslissing van het management om te profiteren van de omgeving van zeer lage rentes om een gedeelte van de schulden te herfinancieren werd gesmaakt door de markt.
  • Het verkeer door de Kanaaltunnel verrast positief dankzij de verbeterende Europese economie.
  • De verkiezingsnederlaag van de Britse premier May is evenwel een streep door de rekening van het bedrijf. Eurotunnel heeft binnen de sector de grootste blootstelling op het VK en het pond.
  • Ook al blijft Eurotunnel op lange termijn een sterk verhaal, op korte termijn missen we positieve drijfveren voor het aandeel. We verlagen onze aanbeveling naar houden.

Alex Martens, financieel analist KBC Asset Management
 

Share

Gekaderd: Britse verkiezingen

May heeft gegokt en verloren 09-06-2017

De Britse premier Theresa May struikelt over de verkiezingen van 8 juni. Ze had vervroegde verkiezingen uitgeschreven om een sterker mandaat te krijgen van de kiezer, maar daar is ze niet in geslaagd. De mislukte gok van de Conservatieven vertaalt zich in een grotere onzekerheid op politiek vlak, maar ook voor de brexit-onderhandelingen die deze maand beginnen. Toch is dat geen aanleiding om onze beleggingsstrategie bij te sturen.

Lees de publicatie > 

Share

Wijziging van de aanbeveling voor RWE van verkopen naar kopen

Beslissing omtrent nucleaire taksen 07-06-2017

Het Duitse hooggerechtshof nam een beslissing omtrent de rechtszaak van de nucleaire taksen die zowel E.On, RWE en EnBW tijdens de periode 2011-2016 hebben betaald. Voor RWE wijzigen we onze aanbeveling op VERKOPEN naar KOPEN.

 

James Van Maerrem

financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor UCB van kopen naar opbouwen

Better safe than sorry 07-06-2017

We verlagen onze aanbeveling voor UCB  van ‘kopen’ naar ‘opbouwen’. Het koersdoel zakt tegeljjk van 84 tot 75 euro. Dat alles onder het motto: ‘better safe than sorry’. De reden is de onzekerheid rond romosozumab, het potentiële geneesmiddel om osteoporose te behandelen bij vrouwen die de menopauze achter de rug hebben, en het toenemende risico op een tekort aan andere geneesmiddelen die binnenkort op de markt zouden kunnen komen.

We schatten de kans dat romosozumab effectief in de handel komt nu op 50 procent tegen voorheen 85 procent. We houden bovendien rekening met een vertraging van 1 jaar en verlagen ook de piekverkopen van 1,25 tot 1 miljard euro door competitieve prijsdruk door de latere lancering.

Sandra Cauwenberghs

financieel analist KBC Securities

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Sipef van geschorst naar kopen

Geslaagde kapitaalverhoging 07-06-2017

Na de geslaagde kapitaalverhoging van Sipef, die 90 miljoen euro vers kapitaal opleverde, hervatten we de opvolging met een kopen-aanbeveling en een koersdoel van 75 euro. De extra centen zullen onder meer worden gebruikt voor een aantal recent aangekondigde overnames.

 

Alan Vandenberghe

financieel analist KBC Securities

Share

Wijziging van de aanbeveling voor General Electric: van houden naar verkopen

General Electric stelt teleur 24-05-2017

Het technologie- en dienstenbedrijf General Electric rapporteerde al tegenvallende financiële resultaten voor 2016. Nu stellen ook de eerste kwartaalresultaten van 2017 teleur. De cashflows blijven ondermaats. De evolutie in het orderboek blijft zwak en de financiële slagkracht voor de volgende jaren is verminderd door de recente dure overnames en de inkoopprogramma's van eigen aandelen. We denken dat de winstverwachtingen en cashflows nog geruime tijd onder druk zullen blijven staan. We verlagen onze aanbeveling van houden naar verkopen.

Alex Martens, financieel analist, KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor British Land: van opbouwen naar houden

Vastgoedreus British Land verliest terrein 17-05-2017

In onze ogen is de markt te positief voor British Land. Er wordt ook weinig aandacht geschonken aan de gevolgen van een potentiële groeivertraging in de Britse vastgoedmarkt. De huidige sterke datapunten zijn dan ook geen correcte weerspiegeling van wat de onderliggende markt te wachten staat. De toekomst van Britisch Land is namelijk in zekere mate onzeker sinds het brexit-referendum.

Na de publicatie van de kwartaalcijfer verliest British Land duidelijk terrein. De vooruitzichten zijn volgens ons dan ook niet van die aard om het aandeel nog verder op te bouwen. We verlagen bijgevolg de aanbeveling naar houden. Ons koersdoel blijft 675 GBp.

Steven Lermytte,

Financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Roularta: van opbouwen naar houden

Moeizame start voor Mediabedrijf Roularta 17-05-2017

Roularta kent een moeilijke start dit jaar. Het bedrijf kampt nog altijd met de aanhoudende druk van dalende inkomsten uit advertenties. De verwachtingen voor de printactiviteiten zijn bovendien negatief. Op korte termijn is er ook veel onzekerheid over de ontwikkelingen bij audiovisuele afdeling. Vanaf 2019 verwachten we weliswaar een verbetering.

We verlagen de aanbeveling van opbouwen naar houden en behouden het koersdoel van 27,00 euro.

Ruben Devos, financieel analist KBC Securities

Share

Wijziging van de aanbeveling voor AstraZeneca van houden naar kopen

AstraZeneca verrast de markt 15-05-2017

Terwijl iedereen aan het wachten was op de MYSTIC  data van volgende maand, die zou aantonen dat durvalumab de hoeksteen zou worden in de behandeling van longkanker en zelfs andere kankers, verraste AstraZeneca de markt door met een andere studie hetzelfde te bewijzen, namelijk dat durvalumab werkzaam is. Dat  duwt de waardering van hun ganse oncologiefranchise omhoog. We verhogen het koersdoel naar 5600 GBp.


Pieter Mahieu
Financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor E.On van houden naar verkopen

Groei is ver te zoeken 10-05-2017

Gisteren publiceerde het Duitse nutsbedrijf E.ON ondermaatse resultaten over de eerste drie maanden van het jaar. Door de hoge schulden, de kerncentrale die langer dicht blijft, de toenemende concurrentie en het politieke debat is het moeilijk om groei in E.On te zien.

We wijzigen onze aanbeveling van HOUDEN naar VERKOPEN en verlagen ons koersdoel van 7,4  EUR naar 6,5 EUR omwille van de zwakke groeivooruitzichten.

 

James Van Maerrem

Financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Materialise van houden naar opbouwen

Beter dan verwachte omzetcijfers 10-05-2017

Materialise kende een sterke start van het jaar met een beter dan verwachte omzetgroei van 19,7% tot 31,9 miljoen euro. De groei werd gedragen door een tweecijferige vooruitgang in alle divisies. Materialise handhaaft de prognose voor een jaaromzet van 128 tot 134 miljoen euro. We verhogen het koersdoel voor de aandelen van 9,5 naar 12 dollar en geven de aanbeveling ‘opbouwen’ (was ‘houden’).

 

Guy Sips

Financieel analist KBC Securities

Share

Gekaderd: Bedrijfswinsten op kruissnelheid

Winstgroeivooruitzichten blijven uitstekend voor heel 2017 10-05-2017

De winstgroei over het eerste kwartaal van 2017 kwam in zowat alle regio’s beter uit dan de al vrij hoge verwachtingen van de analisten, vooral ook in de groeigerichte bedrijfssectoren. Bovendien blijven de winstgroeivooruitzichten uitstekend voor het hele jaar 2017. De analisten verhogen, voor de eerste keer sinds 2011, hun winstvooruitzichten voor het hele kalenderjaar. Het wordt wel moeilijk om dit uitzonderlijk goede kwartaal te herhalen. In vergelijking met het zeer zwakke eerste kwartaal van 2016 zijn de grondstoffenprijzen wat teruggevallen, is het groeimomentum in de eurozone versterkt maar verzwakt het wat in de VS. Binnen onze beleggingsstrategie hadden we hierop geanticipeerd. Zo verhoogden we de voorbije maanden ons aandelengewicht in de portefeuilles tot boven de norm. Deze goede bedrijfsresultaten onderbouwen onze positieve visie op aandelen, vooral dan deze uit de eurozone, met Duitse aandelen als favoriet, en uit de Aziatische groeimarkten. We voeren dan ook geen wijzigingen door in onze beleggingsstrategie. 

Lees de publicatie > 

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Agfa : van opbouwen naar houden

Agfa handhaaft haar verwachting 09-05-2017
De omzet van Agfa daalde in het eerste kwartaal met 2,5% tot 588 miljoen euro en deed daarmee toch nog iets beter dan verwacht. Ondanks de lagere omzet slaagde de groep in een stabiele brutowinst van 193 miljoen euro en een brutomarge van 32,8%. De REBITDA-marge en de REBIT marge daalden van respectievelijk 8% naar 6,6% en 5,6% naar 4,4%. Het nettoresultaat kwam op een beter dan verwachte 8 miljoen euro uit. Opsteker is ook de verbetering van de kaspositie tot 37 miljoen euro. De groep handhaaft haar verwachting. Wij verlagen het advies van “opbouwen” naar “houden”. Het koersdoel wordt wel opgetrokken tot 5 euro. Guy Sips Financieel analist KBC Securities Share

Wijziging van de aanbeveling voor AT&T : van afbouwen naar verkopen

Hevige concurrentie voor AT&T 09-05-2017

Door de hevige concurrentie van voornamelijk T-Mobile verliest AT&T meer mobiele klanten dan gedacht. Het gevaar bestaat dat AT&T reageert met prijsverlagingen en zodoende een echte prijsoorlog in gang zet. In die markten waar AT&T geen convergent product kan aanbieden, verliest het stevig klanten aan de kabeloperatoren. Diezelfde kabelaars wagen zich bovendien ook steeds nadrukkelijker op de markt voor mobiele communicatie. En die markt is al uitermate competitief.

We verlagen bijgevolg ons koersdoel van 35,5 USD naar 33 USD.

Onze aanbeveling gaat van ‘afbouwen’ naar ‘verkopen’.

Kurt Ruts

Financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Sipef van kopen naar geschorst

Kapitaalverhoging 08-05-2017

Gezien de betrokkenheid van KBC Securities bij een kapitaaloperatie van Sipef schorsen we de aanbeveling voor dat aandeel tijdelijk op.

 

Alan Vandenberghe

financieel analist KBC Securities

 

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Nyrstar van kopen naar opbouwen

Schuldpositie is een bron van bezorgdheid 08-05-2017

Nyrstar realiseerde in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 932 miljoen euro, een stijging van 46% en het resultaat van een hogere omzet uit metaalverwerking (+46%) en mijnbouw (+36%). Hierop realiseerde de groep een onderliggende EBITDA van 55 miljoen euro, tegen 41 miljoen euro een jaar eerder in lijn met de verwachting. Zoals verwacht was deze verbetering onder meer te danken aan de hogere zinkprijs en duurdere dollar. Beide effecten compenseerden de impact van de lagere verwerkingslonen.

De schuldpositie van de groep groeide iets sterker dan verwacht aan van 865 naar 986 miljoen euro. In het persbericht laat de groep verstaan dat de verkoop van de mijnen iets meer tijd zal vergen. We vinden de huidige waardering van de aandelen aantrekkelijk, maar de schuldpositie is een bron van bezorgdheid. Reden om een wat voorzichtiger houding aan te nemen en de aanbeveling te verlagen van “Kopen” naar “Opbouwen”. Het koersdoel gaat van 9 naar 7,5 euro.

Wim Hoste

Financieel analist KBC Securities

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Intesa Sanpaolo van houden naar verkopen

Recente koersstijging maakt het aandeel duur 05-05-2017

De Italiaanse bank Intesa Sanpaol publiceerde goede resultaten. Alle activiteiten deden het beter dan verwacht. De Bazel 3 kernkapitaalratio kwam onveranderd uit op 12,9%. Door de relatief gediversifieerde inkomsten, de goede kapitaalpositie en de hogere rentes deed het aandeel het de laatste tijd goed. Het aandeel is nu evenwel relatief duur geworden. We maken gebruik van de recente koersstijging en verlagen onze aanbeveling van houden naar verkopen.

Dirk Sebrechts, Financieel analist KBC Asset Management

Share

Wijziging van de aanbeveling voor Syngenta van ingaan op bod naar verkopen

Wachten heeft geen zin meer 02-05-2017

De uitspraak van de Europese Commissie inzake de overname van het Zwitserse Syngenta door ChemChina laat nog op zich wachten. Een beslissing kan elk moment vallen.

Enkel deze uitspraak zou de overname nog kunnen tegenhouden. De relevante instanties in de VS hebben hun goedkeuring al gegeven.

Ondertussen is het verschil tussen Syngenta’s aandelenkoers en ChemChina’s bod heel klein geworden. De markt gelooft dus heel sterk in een positieve uitspraak van de Europese Commissie.

We wijzigen ons advies naar ‘Verkopen’. Het heeft immers weinig zin om nog langer op de uitspraak van de Europese Commissie te wachten.

 

Joris Franck

Financieel analist KBC Asset Management

Share