KBC Asset Management in beeld

Onze structuur

KBC Asset Management NV heeft als fondsbeheerder haar maatschappelijke zetel in Brussel. Via dochterondernemingen in Luxemburg (KBC Asset Management SA) en Ierland (KBC Fund Management Ltd.) die de rol van gespecialiseerde asset management competence centra vervullen, is KBC Asset Management NV aanwezig in belangrijke financiële markten in Europa. Daarnaast is er KBC Asset Management NV Ireland Branch, een bijkantoor gevestigd in Dublin, Ierland.

KBC Asset Management NV bouwde in Centraal-Europa haar tweede thuismarkt uit, via asset management vennootschappen in Polen (KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych), Tsjechië (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost) en Hongarije (K&H Alapkezelő Zrt). In Slovakije heeft KBC Asset Management NV een bijkantoor (KBC Asset Management NV pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti). Al deze entiteiten zijn actief op de lokale markten en leveren diensten inzake onderzoek en beheer voor lokale beleggingsproducten.

Richtlijnen en procedures

De MiFID-regelgeving (Markets in Financial Instruments Directive) werd in 2004 goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze regelgeving trad in werking op 1 november 2007.

Het doel van MiFID is om de regelgeving voor financiële markten binnen de Europese Unie te harmoniseren en om een beter niveau van bescherming en transparantie te bieden aan beleggers.

Om dit doel te bereiken, bevat MiFID een aantal bepalingen, onder andere:

  • Uitgebreide informatieverplichtingen ten aanzien van cliënten, onder andere wat betreft informatie inzake de aard en risico’s van financiële instrumenten en informatie inzake kosten en lasten van beleggingsdiensten.
  • Verplichting om cliënten in te delen in particuliere (retail) en professionele cliënten.
  • Verplichting om cliënten te onderwerpen aan een 'suitability test'.
  • Verplichting om een beleid inzake belangenconflicten te implementeren.
  • Verplichting om een beleid inzake orderuitvoeringsregels te implementeren.
  • Verplichting om een beleid inzake optimale uitvoering te implementeren.

U vindt op deze pagina de verschillende procedures terug die KBC Asset Management als fondsbeheerder heeft goedgekeurd en geïmplementeerd om een beter niveau van bescherming en transparantie voor zijn cliënten te verzekeren.